Cenník bytov

Použite rýchly filter nad cenníkom, aby ste rýchlejšie našli byt, ktorý potrebujete. Filtrovať môžete podľa obsadenosti, podlažia a počtu izieb v byte. Údaje v tabuľke rýchlo zoradíte kliknutím na šípku v hlavičke stĺpca – byty tak zoradíte napríklad podľa ceny.

Informácie o parkovacích miestach nájdete pod cenníkom.

Informácie k cenníku:

  • Celková cena bytu je vrátane DPH.
  • Celková cena bytu obsahuje :
    1. parkovacie miesto (pozemok pod parkovacím miestom),
    2. štandardné vybavenie bytu,
    3. spoluvlastnícky podiel na pozemku pod bytovým domom,
    4. spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku.
Ponuka parkovacích miest

K dispozícii je 42 vonkajších parkovacích miest v blízkosti budovy. Ku každému bytu je pridelené parkovacie miesto a jeho cena už je započítaná do ceny bytu. Pozrite si orientačný plán parkovania s vyznačenými parkovacími miestami.